Program KOÇ

Program of the International Artist in Residence Workshop

Uluslararası Konuk Sanatçı Çalıştayı

 

Friday / Cuma 24.2.2012

 

Location: Koç University, Founders’ Hall, Rumeli Feneri Yolu, Sarıyer, İstanbul

 

09:30-10:00    Tea & Coffee / Çay & Kahve

10:00-12:30     Portfolio Reviews / Portfolyo Değerlendirmeleri (by invitation only) by

- Borusan ArtCenter, Turkey

- ArtEZ Art and Design Academy, Netherlands

- Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Poland

- Frans Masereel Centrum, Belgium

- PiST///, Turkey

- Trans Artists, Netherlands

- Uniter, Romania

 

12:30-14:00     Lunch / Öğle Arası

SOS Z 15, College of Social Sciences and Humanities/ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

14:00-17:00      Printmaking Workshop: One on One – Making Monotypes / Baskıresim  Çalıştayı: Bire Bir-Monotip Yapmak, Wim Legrand, Printmaker & Coordinator, Frans Masereel Centrum, Belgium

Founders’ Hall / Kurucular Salonu

 

17:30-19:30      Artist Residencies In Turkey / Türkiye’de Konuk Sanatçı Programları

- Development of Artist in Residence Programs in Turkey / Türkiye’de Konuk Sanatçı  Programlarının Gelişimi, Assistant Prof. Dr. Ilgım Veryeri Alaca, Koç University, Department of Media and Visual Arts

- IKSV Paris Cité Internationale des Arts Program (2009-2029)/ IKSV Paris Cité  Internationale des Arts Programı (2009-2029), Deniz Ova, International Projects Director, Istanbul Foundation for Culture and Arts

- ArtCenter/Istanbul: Supporting Young Artists in Turkey and the Importance of Dialogue in Contemporary Art / ArtCenter/İstanbul: Türkiye’de Genç Sanatçıların Desteklenmesi ve Çağdaş Sanatta Diyaloğun Önemi, İpek Yeğinsü, Borusan Culture and Arts

- Artist Residencies and Turkey: Different Models, Similar Goals / Türkiye ve Konuk Sanatçı Programları: Amaç Aynı, Modeller Farklı, Çelenk Bafra, Curator, Istanbul Modern Museum

- P_RP_R: PiST/// Research and Production Residency / P_RP_R: PiST/// Araştırma ve Üretim   Misafirliği, Didem Özbek, Co-Director, PiST/// Interdisciplinary Project Space

 


Saturday / Cumartesi 25.2.2012

Location: RCAC (Research Center for Anatolian Civilizations)/ANAMED (Anadolu    Medeniyetleri  Araştırma Merkezi) İstiklal Caddesi, No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu-Taksim İstanbul

 

09:00-09:30       Tea & Coffee / Çay & Kahve

 

09:30-09:45       Welcoming Remarks / Açılış, Prof. Dr. Scott Redford, Director of RCAC, Koç University

09:45-10:00       Welcoming Remarks / Açılış, Prof. Dr. Sami Gülgöz, Dean of College of Social Sciences  and Humanities, Koç University

10:00-10:15       On Air (Artist in Residence) Project / Konuk Sanatçı Projesi Hakkında, Asst. Prof. Dr. Ilgım Veryeri Alaca, Department of Media and Visual Arts, Koç University

10:15-10:45       Keynote Speech/ Açılış Konuşması, Vasıf Kortun, Director of Research and Programs, SALT

10:45-11:15         How to become an artist in residence?/ Nasıl Konuk Sanatçı Olunur? Yasmine Ostendorf, Project Coordinator, Trans Artists

 

11:15-11:35         Tea & Coffee / Çay & Kahve

 

11:35-12:05         Mobility Education at ArtEZ & AIR Opportunities in New Media /ArtEZ’de Sanatçı  Hareketliliği Eğitimi ve Yeni Medya Sanatı Alanında Konuk Sanatçı Programları, Pieter Baan Müller, Professor, Film Director, New Media Department, ArtEZ Academy of Art & Design

12:05-12:35         Residencies for Curators/ Küratörler için Konuk Sanatçı Programları, Ika Sienkiewicz-Nowacka, A-I-R Laboratory, Chief curator, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle

 

12:35-14:00        Lunch / Öğle Arası

 

14:00-14:30-       Trans Artists: a Tool for Artists / Trans Artists: Sanatçılar için Bir Araç, Maria Tuerlings, Director of Trans Artists

14:30-15:00      Municipality and Senate of Berlin, Cultural Affairs İstanbul Scholarship / Berlin Belediyesi ve Senatosu Kültür İşleri İstanbul Bursu, Beral Madra, Mentor and Director (since 1995)

 

15:00-15:20        Tea & Coffee / Çay & Kahve

 

15:20-15:50        Residence Programs for Writers and Poets /Yazarlar ve Şairler için Konuk Sanatçı Programları, Asst. Prof. Dr. Meliz Ergin, Department of English Language and Comparative Literature, Koç University

15:50-16:20         Being a Writer in Residence at Koç University / Koç Üniversitesi’nde Konuk Yazar  Olmak, Dr. Elif Batuman, Writer & Lecturer, Department of English Language and Comparative Literature, Koç University

16:20-16:50         Example of An Artist Residency from Göteborg, Sweden/ İsveç, Göteborg’dan Bir Konuk Sanatçı Programı Örneği, Cecilia Borgström-Fälth, Director of Göteborg Konst & Göteborg Public Art Fund

16:50-17:20         AIR Programs in Theatre / Tiyatro Alanında Konuk Sanatçı Programları, Prof. Dr. Aura Corbeanu, Coordinator of  UNITER & Lecturer, Department of Theatre and Cultural Management, University Lucian Blaga of Sibiu

 

Closing event

Location: Pera Museum, Meşrutiyet Cad. 65  34443 Istanbul (by invitation only)

 

18:00-19:30        Reception / Resepsiyon

19:30-20:00        European Music during Ottoman Era, Osmanlı Döneminde Avrupa Müziği, Dr. Evren Kutlay, Pianist-Musicologist, College of Social Sciences and Humanities, Koç University

 

Further information

For information about the workshop contact / Çalıştay ile ilgili daha fazla bilgi için

Ilgım Veryeri Alaca at ialaca@ku.edu.tr

 

The workshop is open to the public /Simultaneous  English-Turkish translation will be provided at RCAC. For more information please visit our website.

Workshop genel katılıma açıktır / RCAC’de İngilizce-Türkçe simultane çeviri olacaktır / Daha fazla bilgi için web sitemize bakınız.